เน็ตทรู Super Fun สนุกได้ไม่อั้น

เน็ตทรู Super Fun

เน็ตทรู Super Fun 

25 บ. / 1 วัน
รวมภาษี 26.75 บาท
เน็ตความเร็วคงที่ 1 Mbps ได้ 500 MB
หมายเหตุ
 หากใช้จนหมด 500 MB ความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
*900*8322*17407616#

เน็ตทรู Super Fun

35 บ. / 2 วัน
รวมภาษี 37.45 บาท
เน็ตความเร็วคงที่ 1 Mbps ได้ 750 MB
หมายเหตุ
 หากใช้จนหมด 750 MB ความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
*900*8334*17407616#

เน็ตทรู Super Fun

120 บ. / 7 วัน
รวมภาษี 128.4 บาท
เน็ตความเร็วคงที่ 1 Mbps ได้ 2.5 GB
หมายเหตุ
 หากใช้จนหมด 2.5 GB ความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
*900*8323*17407616#

เน็ตทรู Super Fun

350 บ. / 30 วัน
รวมภาษี 374.5 บาท
เน็ตความเร็วคงที่ 1 Mbps ได้ 7.5 GB
หมายเหตุ
 หากใช้จนหมด 7.5 GB ความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
*900*8324*17407616#

เน็ตทรู Super Funเน็ตทรู 2 Mbps

28 บ. / 1 วัน
รวมภาษี 29.96 บาท
เน็ตความเร็วคงที่ 2 Mbps ได้ 750 MB
หมายเหตุ
 หากใช้จนหมด 750 MB ความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
*900*8335*17407616#

เน็ตทรู Super Funเน็ตทรู 2 Mbps

45 บ. / 2 วัน
รวมภาษี 48.15 บาท
เน็ตความเร็วคงที่ 2 Mbps ได้ 1.2 GB
หมายเหตุ
 หากใช้จนหมด 1.2 GB ความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
*900*8336*17407616#

เน็ตทรู Super Funเน็ตทรู 2 Mbps

150 บ. / 7 วัน
รวมภาษี 160.5 บาท
เน็ตความเร็วคงที่ 2 Mbps ได้ 4.5 GB
หมายเหตุ
 หากใช้จนหมด 4.5 GB ความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
*900*8337*17407616#

เน็ตทรู Super Funเน็ตทรู 2 Mbps

450 บ. / 30 วัน
รวมภาษี 481.5 บาท
เน็ตความเร็วคงที่ 2 Mbps ได้ 12.5 GB
หมายเหตุ
 หากใช้จนหมด 12.5 GB ความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
*900*8338*17407616#

เน็ตทรู Super Funเน็ตทรู 4 Mbps

32 บ. / 1 วัน
รวมภาษี 34.24 บาท
เน็ตความเร็วคงที่ 4 Mbps ได้ 1 GB
หมายเหตุ
 หากใช้จนหมด 1 GB ความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
*900*8325*17407616#

เน็ตทรู Super Funเน็ตทรู 4 Mbps

55 บ. / 2 วัน
รวมภาษี 58.85 บาท
เน็ตความเร็วคงที่ 4 Mbps ได้ 1.75 GB
หมายเหตุ
 หากใช้จนหมด 1.75 GB ความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
*900*8339*17407616#

เน็ตทรู Super Funเน็ตทรู 4 Mbps

220 บ. / 7 วัน
รวมภาษี 235.4 บาท
เน็ตความเร็วคงที่ 4 Mbps ได้ 7 GB
หมายเหตุ
 หากใช้จนหมด 7 GB ความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
*900*8326*17407616#

เน็ตทรู Super Funเน็ตทรู 4 Mbps

650 บ. / 30 วัน
รวมภาษี 695.5 บาท
เน็ตความเร็วคงที่ 4 Mbps ได้ 20 GB
หมายเหตุ
 หากใช้จนหมด 20 GB ความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
*900*8327*17407616#

เน็ตทรู Super Funเน็ตทรู 6 Mbps

45 บ. / 1 วัน
รวมภาษี 48.15 บาท
เน็ตความเร็วคงที่ 6 Mbps ได้ 1.5 GB
หมายเหตุ
 หากใช้จนหมด 1.5 GB ความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
*900*8328*17407616#

เน็ตทรู Super Funเน็ตทรู 6 Mbps

75 บ. / 2 วัน
รวมภาษี 80.25 บาท
เน็ตความเร็วคงที่ 6 Mbps ได้ 2.5 GB
หมายเหตุ
 หากใช้จนหมด 2.5 GB ความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
*900*8340*17407616#

เน็ตทรู Super Funเน็ตทรู 6 Mbps

270 บ. / 7 วัน
รวมภาษี 288.9 บาท
เน็ตความเร็วคงที่ 6 Mbps ได้ 9 GB
หมายเหตุ
 หากใช้จนหมด 9 GB ความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
*900*8329*17407616#

เน็ตทรู Super Funเน็ตทรู 6 Mbps

850 บ. / 30 วัน
รวมภาษี 909.5 บาท
เน็ตความเร็วคงที่ 6 Mbps ได้ 25 GB
หมายเหตุ
 หากใช้จนหมด 25 GB ความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
*900*8330*17407616#

เน็ตทรู Super Funเน็ตทรู-10-Mbps

55 บ. / 1 วัน
รวมภาษี 58.85 บาท
เน็ตความเร็วคงที่ 10 Mbps ได้ 2 GB
หมายเหตุ
 หากใช้จนหมด 2 GB ความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
*900*8331*17407616#

เน็ตทรู Super Funเน็ตทรู-10-Mbps

85 บ. / 2 วัน
รวมภาษี 90.95 บาท
เน็ตความเร็วคงที่ 10 Mbps ได้ 3.5 GB
หมายเหตุ
 หากใช้จนหมด 3.5 GB ความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
*900*8341*17407616#

เน็ตทรู Super Funเน็ตทรู-10-Mbps

330 บ. / 7 วัน
รวมภาษี 353.1 บาท
เน็ตความเร็วคงที่ 10 Mbps ได้ 14 GB
หมายเหตุ
 หากใช้จนหมด 14 GB ความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
*900*8332*17407616#

เน็ตทรู Super Funเน็ตทรู-10-Mbps

1,100 บ. / 30 วัน
รวมภาษี 1,177 บาท
เน็ตความเร็วคงที่ 10 Mbps ได้ 33 GB
หมายเหตุ
 หากใช้จนหมด 33 GB ความเร็วจะลดเหลือ 128 Kbps
*900*8333*17407616#

รายละเอียด

  • Package นี้ เล่นเน็ตทรู ความคงที่ ตามแต่ละ package กำหนดไว้

เหมาะแก่การใช้งาน

  • เล่นแชทกับเพื่อน ,  ท่องเน็ต , เล่นเกมส์ไหลลื่น , โหลดเกมส์

ความคุ้มค่า

  • 8/10 คะแนน

คำเตือน :

  • หากใช้ปริมาณความเร็วสูงหมด เน็ตจะช้าลงทันที ความเร็วจะเหลือเพียง 128 Kbps

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.